Global searching is not enabled.
Skip to main content

8 Courses

T002 - การออกแบบชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น (Basic 3D Modeling)
Tele3DPrinting
Preview Course

Tele3DPrinting

T002 - การออกแบบชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น (Basic 3D Modeling)

เนื้อหาในคอร์สนี้จะเป็นการแนะนำการออกแบบชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น ขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นงานสามมิติ แนะนำการใช้งาน เว็บไซต์ Tele3DPrinting การสร้างไฟล์ชิ้นงานสามมิติ การดาวน์โหลดไฟล์ชิ้นงานสามมิติ (Download Model) เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติ (3D Scan) โปรแกรมออกแบบชิ้นงานสามมิติ (CAD Software) การใช้งานเว็บไซต์ TinkerCAD และตัวอย่างวิธีการการออกแบบป้ายชื่อด้วย TinkerCAD เพื่อใช้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจหลักการทำงานออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printing) และสามารถสร้างไฟล์สามมิติได้

 • (0)
 • T001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer)
  Tele3DPrinting
  Preview Course

  Tele3DPrinting

  T001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer)

  เนื้อหาในคอร์สนี้จะเป็นการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer) ภาพรวมของขั้นตอนหรือกระบวนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติโดยทั่วไป ประเภทของการพิมพ์สามมิติ ข้อดีของเครื่องพิมพ์สามมิติ ข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์สามมิติ และรวมไปถึงการนำของเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้งาน เพื่อใช้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติแต่ละประเภทได้

 • (0)